Cytat miesiąca: Czy ludzkość normalna, niejako stateczna, chętna do życia w ładzie społecznym, pracy twórczej i harmonijnym współdziałaniu, czy ta ludzkość nie łaknie bardziej pogłębionego rozeznania w świecie wartości i w możliwościach lepszego sprawowania się, niż to rozeznanie, którego dostarczają gazety wypełnione opisami gróźb, swarów, aktów ucisku, buntów, mściwych wyroków, egzekucji…

Tadeusz Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym